บริษัท สยาม มี ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยาม มี ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคทั้งในและต่างประเทศ จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทซึ่งในระยะแรกดำเนินธุรกิจด้านการตลาด ส่งเสริมการขายและจัดจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นชุมชนของประเทศไทยเพื่อมุ่งหวังสู่ตลาดในต่างประเทศ ในปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งผลไม้อบแห้งและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน รวมถึงผลิตภัณฑ์ อโรมาและเวชภัณฑ์โดยจำหน่ายผ่านช่องทางการขายที่มีทั้งร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกทั่วไป ช่องทางจำหน่ายแบบดั้งเดิม (TRADITIONAL TRADE) รวมทั้งร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (MODERN TRADE) และบริษัทยังเป็นตัวกลางการจัดหาบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดและจัดสวนตกแต่ง ส่วนในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนนั้น ในอนาคตอันใกล้บริษัทมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเด็ก เยาวชน และคนไทย โดยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ ที่ขาดแคลน อันจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า