เกี่ยวกับเรา

ในปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งผลไม้อบแห้งและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน รวมถึงผลิตภัณฑ์ อโรมาและเวชภัณฑ์โดยจำหน่ายผ่านช่องทางการขายที่มีทั้งร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกทั่วไป ช่องทางจำหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) รวมทั้งร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และบริษัทยังเป็นตัวกลางการจัดหาบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดและจัดสวนตกแต่ง ส่วนในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนนั้น ในอนาคตอันใกล้บริษัทมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเด็ก เยาวชน และคนไทย โดยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ ที่ขาดแคลน อันจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

สินค้ามาใหม่

จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งผลไม้อบแห้ง เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว ของเล่น ของใช้ในครัวเรือน รวมถึงผลิตภัณฑ์ อโรมาและเวชภัณฑ์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า